Aktuelt i den norske politikken akkurat nå

Politikk generelt er alltid i endring, noe som betyr at man har stadig fremgang, utvikling og forhåpentligvis forbedring av forholdene de påvirker. Norsk politikk er såvisst ikke et unntak, og det største så langt i år må vel sies å være at Aps partileder mellom 2002 og 2014, har fratredt i ekstraordinært landsmøte. Årsak: Utpekningen som Natos nye generalsekretær fra høsten 2014, nærmere bestemt 1. oktober. Ny leder for Ap tegner til å bli Jonas Gahr Støre, med sin allerede vidstrakte erfaring. Støre har hatt posisjon som både helse- og omsorgsminister, utenriksminister samt statssekretær.

Debatten har gått høyt og flammende om mulige kandidater til stillingen som Natos generalsekretær fra det ble klart at Anders Fogh Rasmussens tid i den ærverdige stillingen gikk mot slutten. Stoltenberg ble tidlig utpekt som en mulig kandidat, men de fleste ekspertene på området mente det var usannsynlig at nok en skandinav ville få muligheten, da det tradisjonelt sett har «rotert» mellom de ulike statene i verden for en jevnere balanse i maktgrepet.

I tillegg hadde Norge i samme periode Torbjørn Jagland, som søkte gjenvalg som generalsekretær i Europarådet. Det er høyst uvanlig at to så mektige stillinger besittes av to personer fra samme nasjon på samme tid. Jagland ble likevel, tre måneder etter at Stoltenberg ble utpekt til generalsekretær i Nato, gjenvalgt til stillingen.

Den store utfordringen for norsk politikk nå blir å stabilisere Ap, samt holde motet oppe i regjeringspartiene – tidligere har det kommet tilbakemeldinger om at man får opp øynene for en annen verden når man sitter med hovedbyrden av både ansvar og makt, i motsetning til når man sitter i opposisjon og ikke behøver å vise verden de helt store resultatene av sin politiske innsats.