De mest populære politikerne i Norge

Det høres kanskje ut som en selvmotsigende påstand – en populær politiker – men ikke overraskende har vi selvsagt våre favoritter blant norske politiske deltakere på høyt samfunnsnivå. Siden de kom i regjering, og dermed er ute av hundehuset, har både nåværende finansminister Siv Jensen (FrP) og statsminister Erna Solberg (H) blitt mer populære. I opposisjon var det deres jobb å påpeke alt som kunne og burde vært gjort annerledes, i regjering er det noen andre som har den ofte utakknemlige rollen.

Andre kanskje mindre kjente navn er Karin Andersen fra SV, selv om hun ironisk nok lenge har vært synlig i det offentliges bilde som en forkjemper for de fattige og som en politiker som opptrer inkluderende for alle sosiale lag og sammensetninger. Så har vi da selvfølgelig også Trine Skrei Grande, Venstres leder de fire siste årene, som sammen med Odd Einar Dørum fra samme parti har et godt grep når det kommer til folks positive tanker om politikere.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått mye krass kritikk, som alle andre kunnskapsministre gjennom tidene. Han er likevel godt likt grunnet sin unge, tilnærmelige måte å håndtere politiske spørsmål på, samt at han tross sin relativt unge alder har en liten arroganse som nok kan bunne i hans kunnskapsrikdom og vilje til å debattere i en nesten hvilken som helst situasjon.