Politiske partier i Norge

Norges land er stort i kvadratkilometer og smått i folketall. Likevel finner vi mange politiske partier i Norge, og de fleste av dem har sine egne, klare valgprogrammer å tilby. Innholdet i valgprogrammet som skiller dem fra hverandre på mange områder, men som naturlig er finnes det også flere punkter som overlapper hverandre innen de ulike partiene.

Dersom vi begynner å nevne dem fra den ytterste høyrevingen, finner man Fremskrittspartiet og Høyre, og disse er også på skrivende tidspunkt i regjering med hverandre. Parlamentariske støtte kommer fra Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Mer sentralt plasserte partier på venstresiden er Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Sentralt finner man politisk sett Venstre og Senterpartiet (Sp) sammen med KrF.

Blant de mindre partiene finnes man også Kystpartiet, Miljøpartiet de grønne, Rødt, Samefolkets Parti samt en del andre småpartier – med relativt liten politisk påvirkning i det norske samfunnet per dags dato.